A A A

W sobotę 8 wrzesnia w Skoczowie odbyły się Ekumeniczne Dozynki.

W korowodzie wziieli udział także przdstawiciele Wiślicy wraz ze Strażą Pożarną