A A A
  • dzieje wsi

    Najstarsze zapisy o Wiślicy wymienia dokument z 1447 roku opisujący podział, posiadłości księżnej Eufemii pomiędzy jej synów Bolesława i Przemysława.

  • ciekawostki historyczne

    25 lutego 1738 roku Jiżi Ciemala z Wiślicy kupił Puścinę na granicy simoradzkiej za 60 florenów.

  • historia o kocim zamku

    Porosłe Mieszanym lasem zbocze , opadające łagodnie w dół do szosy Skoczów-Katowice, stanowi dla najstarszych mieszkańców Wiślicy coś w rodzaju tajemniczego uroczyska. Teren ten według miejscowego nazewnictwa ochrzczony został mianem „Kociego Zamku”. Jaki jest zatem rodowód tej dziwnej nazwy?