A A A

Hydranty w Wiślicy sprawne

Pracownicy Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej wraz z członkami OSP Wiślicy w dniu 23 lipca 2019r. przeprowadzili przegląd hydrantów na terenie sołectwa Wiślica.

Po przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że dwa hydranty wymagają wymiany jeden na ulicy Willowej, a jeden na ulicy Baśniowej, awarie mają zostać usunięte do dwóch tygodni. Uzupełniono również brakujące nasady hydrantów, które bardzo często padają łupem złodziei, ta kradzież naraża hydranty na uszkodzenie.

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców, aby informowali członków OSP Wiślica bądź sołtysa Wiślicy o wszystkich uszkodzeniach hydrantów. Awarie można również zgłaszać bezpośrednio do Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej pod numerem telefonu 33 853 34 96. Zwróćmy również uwagę na to, żeby hydranty zlokalizowane na naszych działkach były łatwo dostępne, bowiem od ich sprawności może zależeć powodzenie akcji ratowniczo - gaśniczych.