A A A

Ludowy Klub Sportowy LKS „WIŚLICA” w Wiślicy

LKS WIŚLICA powstał w 1974 roku. Pierwszym prezesem klubu był Roman Swoboda. W późniejszych latach funkcję tę obejmowali: Alojzy Ciemała, Piotr Brychlec i Jan Krużołek.

Obecnie prezesem klubu jest Tadeusz Kałuża, który sprawuje tę funkcję od 1998 roku. Oprócz prezesa w zarządzie klubu zasiadają v-ce prezes Bolesław Cymor, skarbnik Józef Kubaczka, sekretarz Piotr Zabłocki oraz członek Tadeusz Biegoń. W LKS działa również Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzą Krzysztof Kałuża, Piotr Brychlec i Mirosław Kałuża.

W latach 1989-1992 działalność klubu była zawieszona.

Do 1997 roku LKS występował na boisku sportowym w centrum miejscowości. W związku z rozpoczęciem budowy kaplicy na miejscu dotychczasowego boiska zawodnicy rozgrywali przez trzy sezony mecze, w roli gospodarzy, na boiskach w Ochabach oraz Iskrzyczynie. W czerwcu 2000 roku zakończyły się prace przy budowie nowego boiska. Otwarcia w dniu 29 lipca 2000 roku dokonały ówczesne władze Gminy Skoczów.

Do sukcesów klubu należy zaliczyć awans do „B” klasy w sezonie 1992/1993 oraz awans do „A” klasy w sezonie 2006/2007.

LKS Wiślica tak jak większość klubów piłkarskich w naszej Gminie boryka się z problemami finansowymi. Klub utrzymuje się ze składek członkowskich, sprzedaży kalendarzy oraz biletów, z organizowania imprez rekreacyjnych oraz z ofiarności prywatnych sponsorów. Klub występuje w klasie „B” podokręgu Skoczów.

W 2010 roku kadra liczy 20 zawodników. Trenerem drużyny jest Krzysztof Baranowski, który prowadzi zespół od dwóch sezonów. Kierownikiem jest Krzysztof Mańka. Natomiast kapitanem zespołu jest Marek Śliż.

Zawodnicy LKS Wiślica w sezonie 2010/2011: Łukasz Klajmon, Sebastian Marko, Wiesław Palica, Piotr Kornaś, Grzegorz Hatłas, Arkadiusz Graboń, Robert Kaźmierczak, Paweł Karbowniczek, Tomasz Pawlak, Dawid Gałuszka, Jacek Dręczewski, Macin Wałach, Krzysztof Baranowski, Dariusz Kałuża, Michał Piecha, Marek Śliż, Daniel Czyż, Mirosław Graboń, Robert Dziura, Rafał Dadok, Maksymilian Kisiała, Grzegorz Kwiczala, Damian Wałach.

 

 

W dolnym rzędzie od lewej Arkadiusz Michałek, Tomasz Pawlak, Piotr Kornaś, Rafał Dadok, Paweł Krabowniczek, Łukasz Klajmon, Jacek Dręczewski, Grzegorz Hatłas. W górnym rzędzie od lewej: Michał Piecha, Bolesław Cymor (v-ce prezes), Tadeusz Kałuża (prezes), Zbigniew Michałek (gospodarz), Arkadiusz Graboń, Krzysztof Mańka (kierownik drużyny), Mirosław Graboń, Robert Kaźmierczak, Tadeusz Biegoń (członek zarządu), Dawid Gałuszka, Krzysztof Baranowski (trener), Wiesław Palica, Marek Śliż (kapitan zespołu), Daniel Czyż, Mirosław Kałuża (członek Komisji Rewizyjnej), Mateusz Szymala, Piotr Zabłocki (sekretarz), Józef Kubaczka (skarbnik), Dariusz Kałuża.