A A A

Wiślica

Jest jedną z dziesięciu wsi wchodzących w skład Gminy Skoczów w powiecie cieszyńskim. Zajmuje obszar 357 ha. Posiada kształt czapki krasnoludka z charakterystycznym wydłużeniem w kierunku zachodnim.

Usytułowana na Górce Wiślickiej, która od strony południowej styka się z królującą nad Skoczowem Kaplicówką, a od strony wschodniej stromo opada do lewego brzegu rzeki Wisły okraszona dziewiczą naturą rezerwatu przyrody usytuowanego na zwanej przez mieszkańców Bukowej Kępie, w którym rosną niespotykane w innych miejscach rośliny takie jak kwiat cieszynianki i dziki czosnek.

Z zachodu rozpościera się przepiękny krajobraz wodny tworzony przez stawy stanowiące granicę z Simoradzem i jednocześnie z Gminą Dębowiec.

Od północy zaś graniczy z Ochabami.

Obecnie posiada 707 stale zameldowanych mieszkańców i 184 numery domów.

Wiślica podzielona jest na wiele przysiółków wśród których zamieszkałe to:

Zalesie, Kępa, Zabrzegi, Gędzica, Kolonia, Kałuża, Lebzak, Dzioły, Zopłoć, Dołki, Wieś

Zaś przysiółki niezamieszkałe to:

Międzykrzycza, Kabotnica, Stawiska, Okrągła, Smyrska, Słotwina, Rzepisko, Goruszki, Wiśnica, Podlipie, Pasieka.

 

Herb Wiślicy

Wiślica używa herbu z wizerunkiem pługa i widniejącą nad nim gwiazdą na niebieskim tle. Pług podkreśla rolniczy charakter wsi, a górująca nad nim gwiazda wskazuje na położenie wsi na górce dające mieszkańcom możliwość jako pierwszym w okolicy zobaczyć wschodzącą gwiazdę dzienną.

 • Wykaz ulic w Wiślicy

  W 2013 roku Rada Miejska Skoczowa zdecydowała o nadaniu ulic w sołectwie Wiślica:

  ul. Powiatowa - droga główna od granicy ze Skoczowem do granicy z Ochabami

  ul. Baśniowa - od ul. Powiatowej do nr 20 (Rubinkiewicz)

  ul. Kamienna – od ul. Powiatowej do posesji nr 87 (Ciemała)

  ul. Podwójna _ od ul. Powiatowej do posesji nr 140 (Kuś)

  ul. Wichrowe Wzgórze – od ul. Powiatowej do posesji Lehrich

  ul. Wczasowa – od ul. Powiatowej do posesji nr 138 (Międzybrodzki)

  ul. Willowa - od ul. Powiatowej do posesji nr 193 (Piekarczyk)

  ul. Stadionowa – od posesji nr 15 (Kasperydus) do posesji nr 34 (Granowski)

  ul. Zakole – od ul. Willowej wzdłuż posesji nr 19(Biegoń), do posesji nr 10 (Marcol)

  ul. Leśna Dolina – do posesji nr 107 (Salamon)

  ul. Dołki - od zakrętu do posesji nr 73 (Kałuża)

  ul. Gędzica – od ul. Powiatowej do posesji nr 136 (Bacza)

  ul. Wolności – od przystanku PKS na stawy

  ul. Ślusarska - od Firmy ‘BYLICA”do posesji nr 53 (Szczotka)

  ul. Stroma – od nieruchomości Szczotka do nieruchomości nr 46 (Gawlas)

  ul. Polnych Kwiatów – od ul. Stromej do ul. Simoradzkiej (Lebzak)

  ul. Simoradzka jako przedłużenie ul. Simoradzkiej w Ochabach Małych do granicy

  z Simoradzem

  ul. Rudolfa Szostoka – od nieruchomości nr 34 (Granowscy) do nieruchomości nr 189 (Kozina)

  ul. Malownicza - od firmy"Bylica do posesji nr 55 (Rycko)

  ul. Północna - od ul. Malowniczej do ul. Polnych Kwiatów

  ul. Zagrodowa – od ul. Wolności do nieruchomości nr51 (Brychlec)