A A A

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIŚLICY
Wiślica ul. Powiatowa 142 , 43-430 Skoczów

OSP w Wiślicy założono 28.07.1946 roku. w Sali Pana Pagieły.

Główni założyciele a zarazem wybrany zarząd OSP w składzie:

KRUŻOŁEK Alojzy – komendant

LOSKA Wiktor – I zastępca

SWOBODA Jan – II zastępca

CIEMAŁA Karol – skarbnik

CIEMAŁA Jan – sekretarz

STAŚ Mieczysław – zbrojmistrz

GAWLAS Paweł – komisja rewizyjna

ŚLEZAK Henryk – komisja rewizyjna

MORKISZ Alojzy – komisja rewizyjna

Pierwszy konny woź strażacki „sikawka ręczna” garażowana była w stodole u gospodarza do czasu wybudowania strażnicy, następnie została przekazana do Skoczowa w roku 1951.

W roku 1947 rozpoczęto budowę remizy i powołano komitet budowy w składzie: Ciemała Karol, Piecha Ludwik, Ślezak Henryk i Ciemała Karol, środki na budowę pochodziły ze zbiórek wśród mieszkańców oraz imprez organizowanych przez OSP.

W roku 1948 zakończono budowę strażnicy i zorganizowano uroczystość poświęcenia.

W roku 1950 zakupiono pompę motorową. Pierwszy wóz bojowy jednostka otrzymała od Komendy Powiatowej w Cieszynie w roku 1954 był to Lublin przystosowany, następny samochód to DODGE z napędem na, 4 koła, który posiadał wyciągarkę (lebiodkę). Następnie jednostka użytkowała dwa Żuki, z których jeden służy do 2017 roku. Sprzęt i samochód został przeniesiony do nowej remizy w wybudowanym Domu Ludowym w roku 1983, gdzie ma swoją siedzibę do dziś. Stara Strażnica została przekazana L,Z,S,-owi, a po kilku latach radzie sołeckiej, która przeprowadziła remont przy wsparciu Urzędu Miasta.Podczas działań przeciwpowodziowych w maju 2010 roku, druh Ryszard Kałuża został odznaczony przez Marszałka Polski medalem za ofiarność i Odwagę w Obronie życia i Mienia”.

W czerwcu 2009 roku jednostka zakupiła używany samochód marki Żuk z zakładowej OSP Teksid Poland w Skoczowie, służył on głównie jako „ dawca części” do obecnego samochodu.

W roku 2013 druhowie, jako pierwszy i najważniejszy cel ustanowili wymianę wysłużonego już samochodu Żuk na nowy wóz bojowy. Rozpoczęto zbiórkę pieniędzy, zbierano złom , puszki oraz makulaturę. Mieszkańcy bardzo licznie odpowiedzieli na nasz apel, w niedługim czasie udało pozyskać się spore środki, które później wykorzystano przy modernizacji garażu. Po długich staraniach jednostka w roku 2016 otrzymała średni samochód ratowniczo – gaśniczy z OSP Skoczów jest to GBA 2/20 Jelcz 022, druhowie w ramach prac społecznych przystosowali garaż oraz przy uprzejmości urzędu miasta w Skoczowie wymieniono bramę garażową.

OSP posiadła tylko jeden boks garażowy w budynku Domu Ludowego, dlatego zakupiono garaż blaszany umieszczono go obok obecnej strażnicy i w roku 2016 przeniesiono ”Żuka” do tego garażu. Jednocześnie prowadzone były działania w celu wymiany wysłużonego już samochodu GLM Żuk z 1986 roku. W roku 2017 zakupiono ze środków własnych z OSP Drogomyśl lekki samochód pożarniczy VW LT 31, przystosowano samochód i wykonano szereg remontów.

W roku 2015 jednostka pozyskała nieodpłatnie z KP PSP w Cieszynie samochód operacyjny Golf, który służył w naszej jednostce przez dwa lata.Jednostka bierze udział w działaniach ratowniczo - gaśniczy na terenie gminy oraz powiatu, rocznie jest to około 20 wyjazdów, głównie związanych z usuwaniem skutków nawałnic oraz lokalnych podtopień i powodzi.

.W roku 2010 oraz 2013 druhowie zajęli pierwsze miejsce w gminnych zawodach sportowo pożarniczych, awansując do zadów powiatowych , gdzie zajmowali lokaty już poza podium. Nasi strażacy biorą udział w turniejach piłki nożne, siatkowej, zawodach w kręgle oraz turniejach tenisa stołowego.

Druhowie z Wiślicy chcąc mieć w kościele postać swojego patrona, postanowili przekazać do miejscowej świątyni figurę świętego Floriana. 4 Maja 2014 odbyła się uroczysta msza święta w intencji strażaków oraz przekazanie figury na ręce proboszcza księdza Alojzego Zubra, który poświęcił ją i umieścił w bocznym ołtarzu.

W roku 2016 nasza straż hucznie obchodziła 70lecie swojego istnienia oraz przekazanie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego, 16 lipca zorganizowano uroczystości. Rozpoczęto mszą święto w Kościele Miłosierdzia Bożego w Wiślicy, kolejno odbył się uroczysty apel oraz prezentacja kompani honorowej składająca się z druhów jednostek gminy Skoczów. Po uroczystościach dalsze obchody przeniosły się na płytę boiska gdzie festyn strażacki trwał do wczesnych godzin porannych.

W roku 2016 pierwszy raz w historii OSP powołano młodzieżową drużynę pożarniczą, która działa do dziś . Członkowie naszej jednostki cyklicznie, co roku organizują i biorą udział w wydarzeniach takich jak festyn i piknik strażacki, imprezy andrzejkową oraz ostatkowe, manewry pierwszej pomocy dla MDP, dożynki, odpusty i święta kościelne, uroczystości państwowe.

Jednostka współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami na terenie sołectwa i gminy w wspólnie organizowane są imprezy okolicznościowe między innymi jest to : miejscowa Parafia, Koło Gospodyń Wiejskich w Wiślicy, Ludowy Klub Sportowy w Wiślicy, Związkiem Hodowców Gołębi Pocztowych oddział w Wiślicy, Przedszkolem Publicznym w Wiślicy, MOSiR w Skoczowie.

Obecnie jednostka liczy :

28 członków czynnych w tym 5 kobiet,

12 wspierających,

2 honorowych oraz

7 członków MDP

W skład obecnego zarządu wchodzą:

Ryszard Kałuża – Prezes;

Mariusz Łukowski – wiceprezes naczelnik;

Adrian Mistal – zastępca naczelnika;

Jacek Krużołek – sekretarz;

Dagmara Czyż – skarbnik;

Ireneusz Łukowski – gospodarz