A A A

 

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych sekcja Wiślica

Sekcja Wiślica wchodzi w skład Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w Skoczowie. Oddział powstał w 1956 roku i obecnie zrzesza 150 hodowców zgrupowanych w 7 sekcjach.

Sekcja Wiślica została założona w 1994 roku i zrzesza obecnie 25 hodowców z Wiślicy, Simoradza, Dębowca, Ochab, Wilamowic i Kowali oraz 4 członków ze Skoczowa. Warunkiem powstania sekcji był akces co najmniej 15 hodowców, dlatego sekcja zrzesza członków z okolicznych wiosek.

Celem założenia sekcji w Wiślicy było ułatwienie hodowcom wkładania gołębi przed lotami, jak również nastawiania i liczenia zegarów. Dzięki istniejącej sekcji wszystko odbywa się na miejscu w Wiślicy. Jedynie na loty zagraniczne gołębie trzeba dowozić do Skoczowa.

Pierwszym prezesem sekcji Wiślica był Pan Alojzy Ciemała, a od roku 2000 pałeczkę przejął Pan Józef Kubaczka. Jednocześnie obecny prezes od 2002 roku jest członkiem zarządu oddziału i pełni funkcję wiceprezesa do spraw gospodarczych.

W skład zarządu obecnie wchodzą:

Prezes – Józef Kubaczka

Skarbnik – Roman Ślezak

Sekretarz – Bogdan Rakus

W skład sekcji wchodzi komisja zegarowa i komisja lotowa, a co miesiąc odbywają się zebrania sekcyjne, na których omawiane są bieżące sprawy i wspólnie rozwiązuje się problemy. Sekcja jest samofinansująca, a fundusze pochodzą jedynie ze składek członkowskich.

Hodowcy z sekcji Wiślica osiągają bardzo dobre wyniki we współzawodnictwie skoczowskiego Oddziału oraz okręgu Bielsko-Biała.

Pan Roman Ślezak jest trzykrotnym mistrzem okręgu Bielsko-Biała spośród pod 2 tysięcy hodowców. Kilkakrotnie był mistrzem oddziału Skoczów loty stare i młode na przełomie lat dziewięćdziesiątych i dwutysięcznych i jednym z najlepszych hodowców na Podbeskidziu.

Pan Józef Kubaczka – mistrz oddziału Skoczów w 2004 roku i dwukrotny wicemistrz, ponadto od 2001 roku stale zajmuje miejsca w pierwszej dziesiątce oddziału. Dwukrotnie zdobył puchar Burmistrza Skoczowa.

Pan Henryk Waszut – mistrz sekcji Wiślica i mistrz oddziału Skoczów.

Hodowcy regularnie uczestniczą w wystawach oddziałowych i okręgowych jak również w wystawie ogólnopolskiej.

 

SEZON LOTOWY GOŁĘBI.

Sezon lotowy dzieli się  na 18 lotów gołębi starych i 5 lotów gołębi młodych.

Loty gołębi starych rozpoczyna się od 150 km, a kończy się na odległości 1150 km – są to już loty z zagranicy. Gołębie stare wylatują z Niemiec, Belgii, Holandii, były nawet loty z Watykanu, Bukaresztu oraz Kijowa.  Plan lotów zagranicznych ustala okręg Bielsko-Biała.  Mistrzami sekcji Wislica w lotach starych gołębi byli: Roman Ślezak – 8 razy, Józef Kubaczka – 6 razy, Dariusz Brudny – 1 raz i Zbigniew Gala – 1 raz.

Dystans gołębi starych to:

- 4 loty na dystansie krótkim  150 – 300 km,

- 4 loty na dystansie średnim 300 – 450 km,

- 5 lotów na dystansie długim 450 – 600 km,

- 3 loty długie zagraniczne z Minden 780 km,

- 2 maratony z Belgii (1150 km) i z Brukseli (1100 km).

Gołębie młode osiągają dystans 150 – 400 km.

Loty gołębi starych rozpoczynają się w ostatnią niedzielę kwietnia, a kończą w ostatnią niedzielę lipca, zaś sezon gołębi młodych rozpoczyna się od trzeciej niedzieli sierpnia, a kończy się pod koniec września.

Loty odbywają się w soboty, kiedy to następuje „wkładanie gołębi” na loty krajowe, a w niedzielę po przylocie gołębi, o ustalonej godzinie odbywa się komisyjne liczenie zegarów, aby stwierdzić, które gołębie najszybciej przyleciały.

Corocznie sezon lotowy kończy się biesiadą, gdzie przy ognisku hodowcy wspominają dobre i złe chwile sezonu lotowego. W grudniu odbywają się zebrania sprawozdawcze połączone z uroczystym wręczeniem nagród.