A A A

Propozycje mieszkańców do budżetu Gminy Skoczów na rok 2020.

27 września odbyło się Zebranie Wiejskie mieszkańców Wiślicy, którego głównym tematem było uchwalenie planu zadań do wykonania w roku 2020.

Na utrzymanie dróg sołectwo będzie miało do dyspozycji kwotę 52.932 zł, które mieszkańcy chcą wykorzystać na remonty cząstkowe dróg gminnych po okresie zimowym, kapitalny remont jednej z trzech ulic: Wolności, Willowej lub Północnej.

O wyborze ulicy do remontu zdecyduje Rada Sołecka przy współpracy z Miejskim Zarządem Dróg w Skoczowie, który będzie organizował i nadzorował roboty.

Zaplanowano zakup materiałów do obsypywania poboczy dróg, dmuchawy na potrzeby prac wykonywanych przez dróżnika, paliwo do kosiarek spalinowych oraz przebudowę przepustu przy ulicy Wolności w związku z małym przekrojem.

Utwardzenie końcowego odcinka ulicy Malowniczej oraz uzupełnienie oświetlenia w rejonie skrzyżowania ulic Wolności i Szostoka.

W ramach środków wyliczonych na podstawie ilości mieszkańców sołectwu została przyznana kwota 4.830 zł. Ze środków tych zaplanowano przygotowanie festynów i spotkań integracyjnych, udział w Spartakiadzie Sołectw i dożynkach oraz utrzymanie strony internetowej.