A A A

 

Straż Pożarna 998 lub 112

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP Skoczów 33 853 32 30

Pogotowie Ratunkowe 999 lub 112

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w Skoczów ul. Krzywa 4 33 857 95 50

Policja 997 lub 112

Komisariat Policji w Skoczowie 33 853 32 13

Straż Miejska w Skoczowie 33 853 32 36

Pogotowie Energetyczne 991

Pogotowie Energetyczne w Skoczowie 33 853 35 16

Pogotowie Gazowe 992

Zakład Gazowniczy w Skoczowie 33 583 37 29

Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne 994

Pogotowie Wodociągowe w Skoczowie 33 853 34 96

Pogotowie Ciepłownicze 993

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. 33 853 39 94, 33 583 38 00

Urząd Miejski w Skoczowie 33 853 38 54 fax 33 853 91 52

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Obronnych Konrad Popławski tel. wew. 111

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 32 207 71 01, 32 256 56 01, 32 255 21 95
Szpital Śląski w Cieszynie
33 852 05 11 Szpitalny Oddział Ratunkowy tel. wew. 706
Komendant Miejsko – Gminny w Skoczowie Roman Kohut
604 103 471
OSP Ochaby
33 853 32 33
OSP Kiczyce
33 853 32 95
OSP Kowale
33 853 32 92
OSP Bładnice
33 853 42 94
OSP Międzyświeć
33 853 05 83
OSP Pierściec
33 853 51 35
OSP Pogórze
33 853 41 18
Prezes OSP Wiślica Ryszard Kałuża tel.
604 797 242

Naczelnik OSP Wiślica Łukowski Mariusz tel. 503-704-257

Sekretarz OSP Wiślica Krużołek Jacek tel. 508-380-405

Radny Rady Miejskiej Skoczowa  z okręgu nr 20 - Jacek Krużołek tel. 508-380-405

Sołtys Wiślicy Jan Zabłocki tel. kontaktowy: 697 068 801