A A A

W niedzielę 20 października br. w sali Domu Ludowego odbyła się wystawa starych zdjęć, pamiątek i dokumentów związanych z Wiślicą połączona z występem satyryczno-muzycznym mieszkańca Wiślicy Pana Jana Krużołka. Mieszkańcy Wiślicy i przybyli goście mieli możliwość sięgnięcia do historii wsi i jej mieszkańców poprzez obejrzenie zdjęć, starych dokumentów, wysłuchania opowieści pod tytułem "Zwierzynia Starki", a potem wzięli udział w biesiadzie, która trwała do wieczora. Mieszkańcy Wiślicy z rozrzewnieniem wspominali stare piosenki, które kiedyś z rodzicami śpiewali wieczorami przy ognisku. Organizatorem tej wystawy były: Rada Sołecka, Ochotnicza Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich.

Więcej informacji na stronie:

http://www.skoczow.pl/page/88,aktualnosci.html?id=3228