A A A

15 kwietnia odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Zebranie Wiejskie.

Tylko 48 mieszkańców wsi było zainteresowych tym, jak wywiązała sie ze swoich obowiązków Rada Sołecka na czele z sołtysem Janem Zabłockim i kto w następnej, (pięcioletniej) kadencji) będzie dbał o interesy mieszkańców.

Jedynym kandydatem, wskazanym przez zebranych był, dotychczasowy sołtys Jan Zabłocki, który został wybrany w wyborach tajnych.

Uzgodniono również, że Rada Sołecka będzie posiadała skład pięcioosobowy, a jej członków wybrano przez aklamację.